Parkering

Bilparkering

På varje parkeringsplats inom området finns särskilt markerade besöksplatser för korttidsparkering, se skyltar. Platserna ligger främst vid infarterna i parkeringsområdena. Boende får inte parkera på besöksplatserna och överträdelse kan medföra P-bot. Ytterligare parkeringar finns runt Näsbydalsvägen på kommunal mark där boende och besökare kan parkera, se skyltar för vilka parkeringsregler som gäller. 

Parkeringsplats, bil, MC och moped

Om du har bil kan du hyra en parkeringsplats utomhus eller garageplats (lång kö). Hyreskontrakten löper tills vidare med tre (3) månaders uppsägning. Endast medlemmar har rätt att hyra parkeringsplats. När lägenheten överlåts ska hyreskontraktet sägas upp. Kontakta förvaltningen när du vill hyra plats. Observera att det inte är tillåtet att förvara något brännbart i garagen, utan endast däck och verktyg. Det är inte tillåtet att göra några ombyggnader.

Varje parkeringsplats är försedd med motorvärmare. Du väljer själv om du vill ha parkeringsplatsen med eller utan motorvärmare. Kostnaden är 200 kr per månad med el och 150 kr utan elanslutning. Motorvärmaren kan ställas in via en webbtjänst på hemsidan

MC- och mopedparkering

Det finns möjlighet att hyra en vanlig parkeringsplats för parkering av motorcykel. Du kan även hyra plats i vårt MC- och mopedförråd mellan hus 6 och 8. Kontakta förvaltningen om du är intresserad.

Cykelparkering

Alla hus har ett eller två cykelrum vid entrén/entréerna och där kommer du in med låstaggen.