Kabel-TV

Föreningen är ansluten till Bredbandsbolaget som sänder både digitalt och analogt. Sändningarna kan tas emot i TV-uttagen i respektive lägenhet.  De digitala sändningarna erbjuder bättre ljud- och bildkvalitet samt tillgång till diverse extratjänster. Bland annat erbjuds åtta extra kanaler som kan väljas individuellt utifrån dryga fyrtio kanaler. Det analoga utbudet erbjuder å sin sida en mycket enkel installation, det ända som behöver göras för att komma igång är att:

  1. Koppla in din TV till TV-uttaget 
  2. Gör en kanalsökning. 

För att kunna se det digitala utbudet, och därmed även de åtta valfria kanaler som ingår krävs följande åtgärder:

  1. Du behöver en digitalbox och ett programkort för att kunna använda det digitala utbudet. Dessa är personliga och du beställer de kostnadsfritt från Bredbandsbolaget.Tänk på att när du flyttar ska dessa lämnas tillbaka till Bredbandbolaget, kontakta dem och få vidare instruktioner.  Telefon till Bredbandsbolaget är  0770-777 000, de har öppet alla dagar 8.00 -22.00. För mer information www.bredsbolaget.se/kundservice.
  2. Koppla in digitalboxen eller din CA-modul (gäller vissa nyare TV) samt ditt programkort enligt bruksanvisningen som medföljer. 
  3. Kontakta Bredbandsbolaget för att göra ditt val av de 8 extra kanalerna. Detta gör du lättast via telefon på 0770- 777 000. OBS! För att du ska kunna få hjälp måste du har det kortnummer som finns angivet på kortet som sitter i boxen.

 Analogt basutbud

SVT1, SVT2, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal 9, TV10, TV11, TV12, SVT24/Barnkanalen, Kunskapskanalen, Discovery, MTV, TV Finland. 

Digitalt basutbud

SVT1, SVT2, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal 9, TV10, TV11, TV12, SVT24/Barnkanalen, Kunskapskanalen, Discovery, MTV, SVT1 HD, SVT2 HD, TV4 HD.