Hantverkstjänster

Vår fastighetsförvaltare kan hjälpa till med de flesta enkla hantverkstjänster. Pris enligt gällande prislista. 
Vänligen ring 08-409 040 30 för att få mer information om hur de kan hjälpa dig och vad det kostar.