Hantverkstjänster

Vår fastighetsförvaltare kan hjälpa till med de flesta enkla hantverkstjänster. Pris enligt gällande prislista. 
Vänligen ring 010-177 59 00 för att få mer information om hur de kan hjälpa dig och vad det kostar.