Din lägenhet

Andrahandsuthyrning

För att du ska få hyra ut din lägenhet i andra hand krävs synnerligen goda skäl. Sådana skäl kan vara arbete eller studier på annan ort. För andrahandsuthyrning måste man ha styrelsens godkännande. Andrahandsuthyrning beviljas i regel för maximalt ett år, men kan förlängas. Intyg ska bifogas ansökan. Varje eventuell förlängning kräver ny ansökan. Kontakta förvaltningen 08-409 040 30, för att få rätt ansökningsblankett.

Badrum och duschrum

Enligt föreningsstadgarna (§ 31) krävs våtrumscertifikat om du bygger om ditt badrum. 

Du kan minska risken för fukt- och mögelskador genom att följa nedanstående råd:

  • Låt dörren stå öppen när du duschat
  • Kontrollera att frånluftsventilen i bad- eller duschrum inte är igensatt av damm eller smuts
  • Torka upp vatten på golvet
  • Rensa golvbrunnen regelbundet

Om du ska göra hål i badrumsväggen måste täta hålet med tätningsmedel för våtrum. Om det genom din vårdslöshet uppstår en vattenskada får du bekosta reparationen själv (Bostadsrättslagen kap 7 § 12-2 stycket; föreningsstadgarna § 31). Reparation och underhåll av stamledningar är föreningens ansvar. 

Balkong

Våra balkonger är nya och inglasade. Du får inte borra i golv eller tak, du får inte heller måla om i annan färg.

Balkonglådor 

Du får endast balkonglåda som är särskilt framtagen av Balco.

Brandlarm

Värmedetektor finns i varje rum. Vid ca 60°C utlöses ett automatlarm till brandkåren. Detektorn får inte demonteras, målas över, fuktas eller flyttas. Återställning efter åverkan samt eventuell utryckning av brandkåren p.g.a åverkan bekostas av bostadsrättsinnehavaren. Du måste komplettera ditt brandskydd med rökvarnare som du får utan kostnad hos Förvaltaren under ordinarie öppettider. 

Förrådsutrymme

Förråd i olika storlekar finns att hyra, kösystem tillämpas. Kontakta förvaltningen 08-409 040 30, för information.

Försäkring - bostadsrättstillägg

Föreningen tecknar bostadsrättstillägg för alla medlemmar. Det innebär att medlemmen kan meddela sitt  försäkringsbolag att föreningen har ett bostadsrättstillägg, det betyder att hemförsäkringen kan bli något billigare. Observera dock, att man som lägenhetsinnehavare fortfarande ska enligt stadgarna ha en hemförsäkring.

Köksfläkt 

Den enda typ av köksfläkt som är godkänd för montering i lägenheten är av typ kolfilterfläkt. Köksfläkt får inte anslutas till frånluftsventilen. En sådan inkoppling stör balansen i ventilationssystemet.

Nycklar och låsbrickor 

Till varje lägenhet hör ett antal låsbrickor (också kallade taggar).Svart bricka ger tillträde till entréer, tvättstuga, cykelrum och förråd. Med röd bricka kommer du endast in i entréerna och i cykelrum. Varje bricka är försedd med ett nummer som fungerar som identifikation.Det är viktigt att anmäla förkomna brickor till förvaltningen. Förkomna brickor spärras vid anmälan. Nya medlemmar ska kontakta förvaltaren för att kontrollera att samtliga låsbrickor som man fått i samband med överlåtelsen är registrerade på lägenheten.

Ohyra 

Vid tecken på ohyra såsom pälsängrar, mal, mjölbaggar, kackerlackor och vägglöss, kontakta omgående Nomore som arbetar med skadedjursbekämpning 0771-122300.

Parabolantenn 

Montering av parabol kräver tillstånd från förvaltaren.

Porttelefon 

Varje husentré är försedd med porttelefon. Tillträde till husen sker genom lägenhetsanrop med kortnummer. Glöm inte att anmäla ditt telefonnummer till förvaltningen om du vill använda porttelefonen. Anropet från porten sker genom en vanlig signal på din telefon. För att öppna porten vid anrop tryck, siffra 5. Om du inte vill öppna så lägger du på luren.

Radon 

Radonhalterna i lägenheterna på Näsbydalsvägen har mätts av Miljö- och Hälsoskyddskontoret. De är under de gränsvärden som generellt gäller för äldre fastigheter. Variationer i radonhalt kan dock förekomma.

Rörstammar 

Vissa rörstammar är inklädda med 40 mm gjuten gips. Vid golvsockeln sitter ett indikationsrör s.k. skvallerrör, som varnar om fukt förekommer i rörslitsen. OBS! Det är förbjudet att såga av eller  täta igen skvallerröret.

Störande arbeten 

För arbeten i lägenheten som innebär borrande, spikande och dylikt får detta endast göras under följande tider måndag-fredag 08.00-19.00, lördag 08.00-15.00. Söndag och helgdag får inga störande arbeten utgöras. 

Säkerhetsdörr

Är du intresserad av en säkerhetsdörr kontakta förvaltaren.

Underhåll i lägenheterna 

Varje medlem ansvarar för underhåll av sin lägenhet i enlighet med föreningsstadgarna § 31. Särskilda regler finns för större renoveringar, i vissa fall behövs tillstånd av styrelsen. Kontakta alltid förvaltaren i frågor som rör detta. 

Ventilation 

Luften i lägenheterna förnyas genom att den via ett centralt fläktsystem sugs ut i badrum och kök. Ny tilluft släpps in genom ventilerna i fönstren, genom brevinkast och när du vädrar. Det är mycket viktigt med god ventilation bland annat för att få bort fukt i badrum.