Ny styrelse

11 maj 2016

Vid ordinarie föreningsstämma valdes ny styrelse, 

Yvonne Westermark, ordförande

Torkel Hardenfalk, vice ordförande och sekreterare

Kerstin Westerlund, ekonomiansvarig

Sten Bengtsson, ledamot/projektledare

Johan Matthiessen, ledamot/projektledare

Peter Lundqvist, ledamot/projektledare

Gustaf Norström, ledamot/projektledare