Nu går det bättre med sorteringen

Yvonne Westermark 22 september 2013

 Enligt information från Sita var de nöjda vid den senaste tömningen av matavfallet. Toppen, jobba på med   att fylla era påsar. Fram till idag har ca 260 medlemmar som anslutit sig, vi ser fram emot att fler hämtar sina start-kit.