Inkomna motioner till stämman

2 april 2017

Det har inkommit tre motioner till stämman. Motionerna och styrelsens yttrande finns under fliken föreningen/föreningsstämma.