Angående de nya förråden

Gustav Casselbrant 27 mars 2013

Arbetet med de nya förråden fortlöper. Dörrar och låssystem är nu förberedda och för tillfället fortgår arbete med att inreda förråden. Detta beräknas vara klart under april månad. 

I samtliga hus kommer tre förråd att byggas i gamla soprummen och fyra kallförråd på piskaltanerna. Ytterligare förråd byggs i mån av plats enligt nedan:

Ndv. 2: 6
Ndv. 4: -
Ndv. 6: 4
Ndv. 8: 8
Ndv. 10: 8
Ndv. 12: 11
Ndv. 14: 8
Ndv. 16: 10