Bo i Näsbydal

Pågående och planerade projekt

 

Byte av hissar, 2017-2018

Renovering av tvättstugor, 2017-2018

Kameraövervakning, 2018

Upprustning av entrépartier, 2018

Byte av låssystem, 2018

Renovering av trapphus, 2018

Förnyelse av parken, 2018-2020