Bo i Näsbydal

Genomförda projekt

 

Balkonger (2016)

720 balkonger byttes samt glasades in.
Projektets utfördes till en kostnad av 61,5 Mkr

Undercentraler (2015)

Nya undercentraler i varje hus.
Projektets utfördes till en kostnad av 3 Mkr.

Fönsterbyte (2011-2013)

Vid en förstudie kunde det konstateras att skicket på föreningens husfasader var gott men att många fönsterpartier var slitna. Med anledning av detta, samt som ett led i att minska föreningens energiförbrukning byttes samtliga fönster ut. Projektets utfördes till en kostnad av 44,3 Mkr.

Nybyggnad av vindsförråd (2011-2013)

För att möta efterfrågan har det byggts nya förråd i de gamla soprummen, mattpiskrummen och solaltanerna. Projektet utfördes till en kostnad av 1,7 Mkr.

Fasadrenovering (2011-2012)

Då de färgade aluminiumplåtarna förlorat sin färg beslutades det att åtgärda dessa, för att på så sätt återställa husen till ursprungligt utseende. Fasadplåtarna i aluminium är specialbeställda från en fabrik i Manchester. Projektet utfördes till en kostnad av 9 Mkr.

Entréerna (2011)

Under 2011 renoverades entréerna. Arkitektbyrån Respons anlitades för att ta fram ett förslag där ursprungsentréernas utseende bevarades. Arbetet innebar att kakel, innertak och belysning byttes ut, väggarna målades. Samtidigt renoverades skärmtaket på utsidan. Projektet utfördes till en kostnad av
5,2 Mkr.

Miljöstationer (2010)

Efter arbetsmiljöverkets direktiv beslutades att systemet med sopkaruseller var tvunget att åtgärdas. Det beslutades att bygga fyra miljöstationer mellan husen till en kostnad av 5,1 Mkr. De nya stationerna har kapacitet att ta emot avfall från följande kategorier:

  • Tidningar
  • Hushållssopor
  • Matavfall 
  • Pappersförpackningar
  • Färgat glas
  • Ofärgat glas
  • Metall
  • Plast 
  • Batterier

 

Upprustning av innergården (2007-2008)

För att åtgärda ojämnheter i marken beslutades det om att jämna ut gräsytan. Tillsammans med detta åtgärdades också tennisbanan, boulebanan och basketplanen. Dessutom placerades två grillar och två handbollsmål ut. Projektet utfördes till en kostnad av 1 Mkr.

Renovering av Kvartersgården (2008)

Då Kvartersgårdens ytskikt var undermåligt beslutades det att rusta upp gården för de boendes trivsel. Arbetet innebar att kökets takplattor och golvmattor byttes ut, samt att väggar målades och ny belysning sattes upp. Projektet utfördes till en kostnad av 500 tkr.

Utbyte av garageportar (2008)

Som en uppföljning av parkeringsarbetet 2006 byttes garageportarna ut 2008. Projektet utfördes till en kostnad av 600 tkr.

Renovering av parkeringar (2006)

På grund av platsbrist beslutades det om att renovera och optimera parkeringsytorna. Arbetet innebar att ytorna asfalterades om, linjer målades och elstolpar uppfördes i anslutning till på samtliga parkerings-platser. Projektet utfördes till en kostnad av 7,9 Mkr.

Låssystem (2005-2006)

För att öka tryggheten i husen beslutades det att portarna skulle vara låsta under dagtid. I samband med detta byttes de tidigare nycklarna ut mot så kallade ”taggar”. Projektet utfördes till en kostnad av 1,8 Mkr.

 

Källarförråd (2005)

För att öka säkerheten i förråden som är inrymda i skyddsrummen beslutades det om att bygga nya förråd av troaxgaller. Projektet utfördes till en kostnad av 600 tkr.

Bredband  (2002)

I samband med stamrenoveringen beslutades det om att dra in fiberkabel i husen till samtliga lägenheter. Projektet utfördes till en kostnad av 850 tkr.

Stambyte (2000-2003)

Under slutet av nittiotalet stod det klart att stammarna behövde bytas ut. Efter en förstudie och upphandling utfördes arbetet i två etapper. Den första etappen omfattade köksstammarna och den andra badrumsstammarna. I samband med att badrumsstammarna byttes ut renoverades också ytskiktet i badrummen. Projektet utfördes till en kostnad av 110 Mkr.

Tvättstugor (2001)

Nya maskiner köptes in till en kostnad av 2,5 Mkr.

Belysning trapphus (2001)

Belysningen i trapphusen byttes ut och ljusautomatik infördes till en kostnad av 1,1 Mkr.